Bài 1 trang 55 sgk toán 7 tập 2 - ... Dehoctot.com

Bài 1 trang 55 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm,                  BC = 4cm,                   AC = 5 cm.

Hướng dẫn làm bài:                                                                       

Tam giác ABC có AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm

=> AB < BC < CA => \(\widehat C < \widehat A < \widehat B\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!