Bài 10 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 10. Biết các cạnh của một tam giác ... Dehoctot.com

Bài 10 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 10. Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với \(2; 3; 4\) và chu vi của nó là \(45\) cm. Tính các cạnh của tam giác đó

Giải

Gọi chiều dài (cm) của các cạnh của tam giác tỉ lệ với \(2, 3, 4\) lần lượt là \(x, y, z\).

Theo đề bài, các cạnh \(x,y,z\) lần lượt tỉ lệ với \(2, 3, 4\)

\( \frac{x}{2}= \frac{y}{3}= \frac{z}{4}\)

Chu vi của tam giác bằng \(45\) nên \(x + y + z = 45\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\( \frac{x}{2}= \frac{y}{3}= \frac{z}{4} = \frac{x + y + z}{2 + 3 + 4 } = \frac{45}{9} = 5\)

Suy ra: \(x = 5.2 = 10\)

             \(y = 5.3 = 15\)

            \(z = 5.4 = 20\)

Vậy các cạnh của tam giác là \(10\) cm, \(15\) cm, \(20\) cm.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!