Bài 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - Cho các đa thứcA = x2 – 2x  - y2 + 3y – 1... Dehoctot.com

Bài 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Cho các đa thức

A = x2 – 2x  - y2 + 3y – 1

B = -2x2 + 3y2 – 5x + y + 3

C = 3x2 – 2xy + 7y2 – 3x – 5y – 6

Tính:

a) A + B – C;               b) A – B + C;               c)-A + B + C.

Hướng dẫn làm bài:

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!