Bài 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - Cho các đa thứcA = x2 – 2x  - y2 + 3y – 1... Dehoctot.com

Bài 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Toán


Cho các đa thức

A = x2 – 2x  - y2 + 3y – 1

B = -2x2 + 3y2 – 5x + y + 3

C = 3x2 – 2xy + 7y2 – 3x – 5y – 6

Tính:

a) A + B – C;               b) A – B + C;               c)-A + B + C.

Hướng dẫn làm bài:de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2