Bài 107 trang 104 sgk toán 7 tập 1 - Bài 107. Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo... Dehoctot.com

Bài 107 trang 104 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 107. Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua diểm O.

Giải

Vẽ đường thẳng c // a đi qua O ta được a // b.

Ta có: \({\widehat O_1} = {38^0}\) (hai góc so le trong)

\(\widehat {{O_2}} + {132^0} = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

Nên \(\widehat {{O_2}} = {180^0} - {132^0} = {48^0}\)

Do đó: \(\widehat O = {\widehat O_1} + {\widehat O_2} = {38^0} + {48^0} = {86^0}\)

 Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!