Bài 11 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - Tìm x, biết:a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + ... Dehoctot.com

Bài 11 trang 90 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Tìm x, biết:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

Hướng dẫn làm bài:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).

2x - 3 - x + 5 = x +2 - x +1

x +2  =3

x = 3 - 2

x = 1

Vậy x = 1

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

2x - 2 - 5x -10 = -10

2x - 5x = -10 + 10 + 2

-3x = 2

   x = \({{ - 2} \over 3}\)

Vậy x = \({{ - 2} \over 3}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!