Bài 11 trang 92 sgk toán 7 tập 2 - Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để x... Dehoctot.com

Bài 11 trang 92 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho:

MA < MB < MC.

(Hướng dẫn: Trước tiên tô màu để xác định các điểm M ở trong tam giác mà MA< MB; lần thứ hai là MA < MC. Phần trong tam giác được tô màu hai lần là phần phải tìm).

Hướng dẫn làm bài:

 

Điểm M nằm trong ∆ABC sao cho AM < BM thì tô phần tam giác ABC thuộc nửa mp bờ là trung trực của đoạn AB có chứa điểm A.

-Điểm M nằm trong ABC sao cho MBĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!