Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x +... Dehoctot.com

Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là \({1 \over 2}\)

Hướng dẫn làm bài:

P(x) có nghiệm là \({1 \over 2}\)  tức là P(\({1 \over 2}\)) = 0 do đó :

\(a.{1 \over 4} + 5.{1 \over 2} - 3 = 0\)

\(a.{1 \over 4} = 3 - {5 \over 2}\)

\(a{1 \over 4} = {1 \over 2}\)

\(a = {1 \over 2}.4\)

a = 2

Vậy đa thức P(x) =2x2 + 5x - 3Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!