Bài 13 trang 32 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 13. Tính tích các đơn thức sau rồi t... Dehoctot.com

Bài 13 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 13. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) -\(\frac{1}{3}\)x2y và 2xy3;

b) \(\frac{1}{4}\)x3y và -2x3y5.

Hướng dẫn giải:

(-\(\frac{1}{3}\)x2y) (2xy3) = (-\(\frac{1}{3}\) . 2) (x. x) (y . y3) = \(\frac{-2}{3}\) x3 y4;

Đơn thức tích có bậc 7.

b) (\(\frac{1}{4}\)x3y) (-2x3y5) = - \(\frac{1}{2}\)x6 y6;

Đơn thức tích có bậc 12.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!