Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - a) Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x;b... Dehoctot.com

Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


a) Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x;

b) Hỏi đa thức Q(x) =x2 +2 có nghiệm hay không ? Vì sao?

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: P(x) = 0 khi 3 – 2x = 0

=>-2x = -3 => x = \({3 \over 2}\)

b) Q(x) =x2 +2 là đa thức không có nghiệm vì

x2 ≥ 0

2 > 0 (theo quy tắc nhân hai số hữu tỉ cùng dấu)

=>x2 + 2 > 0 với mọi x

Nên Q(x) không có nghiệm trong RĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!