Bài 14 trang 20 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 14. Hãy tính số trung bình cộng của ... Dehoctot.com

Bài 14 trang 20 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 14. Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

Hướng dẫn giải:

Bảng "tần số" ở bài tập 9 viết theo cột:

Vậy số trung bình cộng \(\overline{X}\) là: \(\overline{X}\) = \(\frac{254}{35}\) ≈ 7,26.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!