Bài 14 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 14. Cho biết 35 công nhãnây một ngôi ... Dehoctot.com

Bài 14 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 14. Cho biết 35 công nhãnây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? ( Giả sử năng suất của mỗi công nhan là như nhau)

Hướng dẫn giải:

Vì năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số công nhân và số ngày xây xong ngôi nhà là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Gọi số ngày do 28 công nhân xây xong ngôi nhà là x, khi đó theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: 

\( \frac{35}{28}= \frac{x}{168} \Rightarrow x = \frac{35.168}{28}= 210\) (ngày).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!