Bài 15 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 15. Vẽ tam giác \(MNP\), biết \(MN=2,5 c... Dehoctot.com

Bài 15 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 15. Vẽ tam giác \(MNP\), biết \(MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm\)

Giải:

-Vẽ đoạn \(MN= 2,5cm\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(MN\) vẽ cung tròn tâm \(M\) bán kính \(5cm\) và cung tròn tâm \(N\) bán kinh \(3cm\).

- Hai cung tròn cắt nhau tại \(P\). Vẽ các đoạn \(MN, NP\), ta được tam giác \(MNP\).



Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!