Bài 16 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 16 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 16. Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là \(3\) cm. Sau đó đo góc của mỗi tam  giác.

Giải.

- Vẽ đoạn thẳng \(AB=3\,cm\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AB\) vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(3\,cm\) và cung tròn tâm \(B\) bán kính \(3\,cm\)

- Hai cung tròn cắt nhau tại \(C\)

- Vẽ các đoạn thẳng \(AC, BC\); ta được tam giác \(ABC\) 

- Đo mỗi góc của tam giác \(ABC\) ta được:

\(\widehat{A}=\widehat{B}=\widehat{C}= 60^0\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!