Bài 16 trang 34 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 16. Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy2;... Dehoctot.com

Bài 16 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 16. Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy2; 55xy2  và 75xy2

Hướng dẫn giải:

Tổng của 3 đơn thức là:

25xy+ 55xy2  + 75xy= (25 + 55 + 75)xy= 155xy2.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!