Bài 17 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 17 Trên mỗi hình sau có tam giác nào b... Dehoctot.com

Bài 17 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 17 Trên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải

*  Hình a.

Xét ∆ABC và ∆ABD có:

 +) AB cạnh chung

 +) AC= AD (gt)

 +) BC=BD(gt)

\( \Rightarrow \) ∆ABC= ∆ABD (c.c.c)
* Hình b. 

Xét ∆MNQ và ∆QPM có: 

+)  MN = QP (gt)

+) NQ = PM (gt)

+) MQ cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆MNQ = ∆QPM (c.c.c)

* Hình c

Xét ∆EHI và ∆IKE có: 

+) EH = IK (gt)

+) HI = KE (gt)

+) EI cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆EHI = ∆IKE (c.c.c)

Xét ∆EHK và ∆IKH có:

+) EH = IK (gt)

+) EK = IH (gt)

+) HK cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆EHK = ∆IKH(c.c.c)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!