Bài 17 trang 20 sgk toán 7 - tập 2 - ... Dehoctot.com

Bài 17 trang 20 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 17. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 25:

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Hướng dẫn giải:

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một bài toán của 50 học sinh.
\(\overline{X}=\frac{3.1+4.3+5.4+6.7+7.8+8.9+9.8+10.5+11.3+12.2}{50}\)
\(\overline{X}\)= \(\frac{384}{50}\) = 7,68 (phút)
b) Mốt của dấu hiệu: 8 (phút).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!