Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 17. Tính giá trị của biểu thức sau ... Dehoctot.com

Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 17. Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

\(\frac{1}{2}\) x5y - \(\frac{3}{4}\) x5y + x5y.

Hướng dẫn giải:

Đặt A = \(\frac{1}{2}\) x5y - \(\frac{3}{4}\) x5y + x5

Ta có: A = (\(\frac{1}{2}\) - \(\frac{3}{4}\) + 1) x5

A = \(\frac{3}{4}\) x5y .

Thay x = 1; y = -1 vào A ta được đơn thức: A = \(\frac{3}{4}\) x5y = \(\frac{3}{4}\) 15(-1) = - \(\frac{3}{4}\).

Vậy A = - \(\frac{3}{4}\) tại x = 1 và y = -1.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!