Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1 - Bài 18: Tínha) -5,17 - 0,469b) -2,05 + 1,73c) (-... Dehoctot.com

Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 18: Tính

a) -5,17 - 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Lời giải:

a) -5,17 - 0,469 = - (5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -( 2,05 - 1,73) = - 0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d)  (-9,18) : 4,25 = -2,16Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!