Bài 18 trang 35 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 18. Đố:Tên của tác giả cuốn Đại... Dehoctot.com

Bài 18 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 18. Đố:

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:

V   2x2 + 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x2;

Ư   5xy – \(\frac{1}{3}\) xy + xy;

N   - \(\frac{1}{2}\) x2 + x2;

U   - 6x2y – 6x2y;

H     xy – 3xy + 5xy;

Ê    3xy2 – (-3xy2);

Ă   7y2z3 + (-7y2z3);

L    - \(\frac{1}{5}\) x2 + (- \(\frac{1}{5}\) x2);

Hướng dẫn giải:

Trước hết ta thu gọn các đơn thức đồng dạng để xác định mỗi chữ cái tương ứng với kết quả nào trong ô trống của bảng.

V   2x2 + 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x= \(\frac{9}{2}\) x2;

Ư   5xy – \(\frac{1}{3}\) xy + xy = \(\frac{17}{3}\) xy;

N   - \(\frac{1}{2}\) x+ x= \(\frac{1}{2}\)  x2;

U   - 6x2y – 6x2y = -12x2y ;

H     xy – 3xy + 5xy = 3xy;

Ê    3xy2 – (-3xy2) = 6 xy2;

Ă   7y2z3 + (-7y2z3) = 0;

L    - \(\frac{1}{5}\) x2 + (- \(\frac{1}{5}\) x2) = - \(\frac{2}{5}\) x2;

Vậy tên của tác giả cuốn Đại VIệt sử kí là Lê Văn Hưu.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2