Bài 18 trang 61 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 18. Cho biết 3 người làm cỏ một cá... Dehoctot.com

Bài 18 trang 61 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 18. Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

Với cùng một cánh đồng nến số người làm cỏ hết cánh đồng đó và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi số giờ để 12 người cùng làm cỏ hết cánh đồng là x.

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

\({x \over {{1 \over {12}}}} = {3 \over {{1 \over 6}}} \Rightarrow {x \over 6} = {3 \over {12}} \Rightarrow x = {{3.6} \over {12}} = 1,5\) (giờ)

Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết 1,5 giờĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!