Bài 18 trang 87 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 18. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằn... Dehoctot.com

Bài 18 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 18. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng \(45^{\circ}\). Lất điểm A bất kì nằm  trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng \(d_{1}\) vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng \(d_{2}\) vuông góc với tia Oy tại C.

Hướng dẫn giải:

Sau khi vẽ ta được hình sau đây:

.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!