Bài 19 trang 22 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 19. Số cân nặng (tính bằng kilôgam) ... Dehoctot.com

Bài 19 trang 22 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 19. Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được ghi lại trong bảng 27:

Hãy tính số trung bình cộng (có thể sử dụng máy tình bỏ túi).

Hướng dẫn giải:

Bảng tần số về số cân nặng của 120 em của 1 trường mẫu giáo

.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!