Bài 19 trang 36 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 19. Tính giá trị của biểu thức 16x2... Dehoctot.com

Bài 19 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 19. Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Hướng dẫn giải:

Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức ta có:

16x2y5 – 2x3y2 = 16 (\(\frac{1}{2}\))(-1)5 – 2 (\(\frac{1}{2}\))(-1)2

= 16. \(\frac{1}{4}\) .(-1) – 2 . \(\frac{1}{8}\) . 1 = -4 - \(\frac{1}{4}\) = - \(\frac{17}{4}\)

Vậy giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3ytại x = 0,5 và y = -1 là - \(\frac{17}{4}\).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!