Bài 19 trang 87 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 19. Vẽ lại hình bên và nói rõ trình... Dehoctot.com

Bài 19 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 19. Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

Hướng dẫn giải: Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau.

Ví dụ:

Trình tự 1:

- Vẽ đường thẳng \(d_{2}\) bất kì.

- Vẽ đường thẳng \(d_{1}\) cắt \(d_{2}\) tại O và tạo với \(d_{2}\) góc \(60^{\circ}\).

- Vẽ điểm A tùy ý nằm trong \(\widehat{d_{1}Od_{2}}\).

- Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc \(d_{1}\) tại B.

- Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với \(d_{2}\) tại C.

Trình tự 2:

- Vẽ hai đường thẳng \(d_{1},d_{2}\) cắt nhau tại O và tạo thành góc \(60^{\circ}\).

- Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia \(Od_{1}\).

- Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia \(Od_{2}\), điểm C nằm trên tia \(Od_{2}\).

- Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia \(Od_{1}\), điểm A nằm trong góc \(\widehat{d_{1}Od_{2}}\).de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2