Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 2. Viết biểu thức đại số biểu th... Dehoctot.com

Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình thang là:

\(\frac{(a+b)h}{2}\) hoặc \(\frac{1}{2}\) (a + b)h hoặc (a + b)h : 2.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!