Bài 2 trang 54 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 2. Cho biêt x và y là hai đại lượng ... Dehoctot.com

Bài 2 trang 54 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 2. Cho biêt x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-3

-1

1

2

5

y

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải:

x và y tỉ lệ thuận nên y = kx.

Hay \( k = \frac{y}{x} = \frac{-4}{2}= -2\).

Từ đó ta tìm được y lần lượt là (-2).(-3) = 6; (-2).(-1) = 2

(-2).1 = -2; (-2).5 = -10

ta được bảng sau:

x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10

 


Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!