Bài 2 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2 - 2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biế... Dehoctot.com

Bài 2 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2

Toán


2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

\(\widehat{A}\) =  800  ,     \(\widehat{B}\)  = 800

Hướng dẫn:

Tam giác ABC có  \(\widehat{A}\) = 800; \(\widehat{B}\) = 450

Nên \(\widehat{C}\)  = 1800 – (800 + 450) = 550

(theo định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vì 450 < 550 < 800 hay \(\widehat{B}\) < \(\widehat{C}\) < \(\widehat{A}\)  => AC < AB < BCde-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2