Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2 - Với giá trị nào của x thì ta có:a)|x| + ... Dehoctot.com

Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Với giá trị nào của x thì ta có:

a)|x| + x = 0;                                        b) x + |x| = 2x.

Hướng dẫn làm bài:

a)+Với  thì |x| = x

Khi đó |x| + x = 0 => x + x = 0 hay 2x = 0 =>x = 0 (nhận) (1)

+Với x < 0 thì |x| = -x

Khi đó |x| + x = 0 => -x + x =0

Hay 0x = 0

Biến thức 0x = 0 luôn luôn có nghiệm đúng với mọi x ∈ R  

Vì x < 0 nên ta chỉ chọn các giá trị âm của tập số thực R (2)

Từ (1) và (2) ta kết luận: Với mọi giá trị  thì: ta có: |x| + x = 0

+Với x ≥ 0 thì |x| = x

Khi đó từ biểu thức x + |x| = 2x ta được x + x = 2x

Hay 2x = 2x => 0x = 0

Đẳng thức này luôn có nghiệm đúng với mọi x ∈ R, x ≥ 0 (1)

+Với x < 0 thì |x| = -x

Khi đó: x + |x| = 2x => x – x = 2x hay 2x = 0 => x = 0 (loại) (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

Với mọi giá trị x ∈ R, x ≥ 0 thì ta có biểu thức:

x + |x| = 2xĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!