Bài 22 trang 16 sgk toán 7 tập 1 -  Bài 22 Sắp xếp các số hữu tỉ sau th... Dehoctot.com

Bài 22 trang 16 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


 Bài 22 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:                                          

 

Lời giải:

Viết các phân số dưới dạng tối giản:

- So sánh các số hữu tỉ dương với nhau:

Ta có : 

Vì 39 < 40 và 130 > 0 nên

- Tương tự So sánh các số hữu tỉ âm với nhau

Vậy: Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!