Bài 23 trang 16 sgk toán 7 tập 1 - Bài 23 Dựa vào tính chất " Nếu x < y ... Dehoctot.com

Bài 23 trang 16 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 23 Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh                                                   

a) \({4 \over 5}\) và 1,1

b) -500 và 0,001

c) \({{13} \over {38}}\) và \({{ - 12} \over { - 37}}\)

Lời giải:

a) \({4 \over 5} < 1 < 1,1\, \Rightarrow \,{4 \over 5} < 1,1\)

b) -500 < 0 < 0,001 => -500 < 0,001

c) \({{ - 12} \over { - 37}} = {{12} \over {37}} < {{12} \over {36}} = {1 \over 3} = {{13} \over {39}} < {{13} \over {38}} \Rightarrow {{ - 12} \over { - 37}} < {{13} \over {38}}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!