Bài 23 trang 36 sgk toán 7 - tập 2 - ... Dehoctot.com

Bài 23 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 23. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) 3x2y + \(\square\) = 5x2y

b) \(\square\) - 2x2 = -7x2

c) \(\square\) + \(\square\) + \(\square\) = x5.

Hướng dẫn giải:

Điền các đơn thức thích hợp vaod chỗ trống:

a) 3x2y + \(\square\) = 5x2y   → \(\square\) là 2x2y

b) \(\square\) - 2x2 = -7x    → \(\square\) là -5 x2      

 

c) \(\square\) + \(\square\) + \(\square\) = xcó nhiều cách điền khác nhau:

  • Ba ô trống là ba đơn thức đồng dạng với và tổng 3 hệ số bằng 1 chẳng hạn 15x; -12x; -2x.
  • Một ô là x, thì ô còn lại là 2 đơn thức đồng dạng có hệ đối nhau chẳng hạn: x; 2x2 ; -2x2 .


Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!