Bài 24 trang 118 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 24. Vẽ tam giác ABC biết \(\widehat{A}\... Dehoctot.com

Bài 24 trang 118 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 24. Vẽ tam giác ABC biết \(\widehat{A}\)= 90AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Giải:

Cách vẽ:

- Vẽ góc \(\widehat{xAy}\)=900

- Trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AB= 3cm,

- Trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC= 3cm,

- Vẽ đoạn BC.

Ta vẽ được đoạn thẳng BC.

Ta đo các góc B và C ta được \(\widehat{B}\)= \(\widehat{C}\)=45Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!