Bài 25 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 25. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính... Dehoctot.com

Bài 25 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 25. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(\( \frac{1}{2}\)), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó

f(\( \frac{1}{2}\)) = 3.\( (\frac{1}{2})^{2}\) + 1 = \( \frac{3}{4}\) + 1 = \( \frac{7}{4}\)

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!