Bài 26 trang 16 sgk toán 7 tập 1 nâng cao - Dùng máy tính bỏ túi để tínha) -3,1597) ... Dehoctot.com

Bài 26 trang 16 sgk toán 7 tập 1 nâng cao

0 lượt xem | Toán


Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) -3,1597) + (-2,39) 

b) ( -0,793) - (-2,1068)

c) ( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Lời giải:Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!