Bài 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 28. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao c... Dehoctot.com

Bài 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 28. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Giải

Cách vẽ:

- Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx'.

- Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'.

- Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx'.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!