Bài 29 trang 64 sgk toán 7 tập 1 - Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\... Dehoctot.com

Bài 29 trang 64 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\) . Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\)

Thay f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2) vào hàm số:

\(f\left( 2 \right) = {2^2} - 2 = 4 - 2 = 2\)

\(f\left( 1 \right) = {1^2} - 2 = 1 - 2 = -1\)

\(f\left( 0 \right) = {0^2} - 2 =  - 2\)

\(f\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 2 = 1 - 2 =  - 1\)

\(f\left( { - 2} \right) = {\left( { - 2} \right)^2} - 2 = 4 - 2 = 2\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!