Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2 - 3. Cho tam giác ABC với \(\widehat{A}\) =  1... Dehoctot.com

Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


3. Cho tam giác ABC với \(\widehat{A}\) =  1000 , \(\widehat{B}\)  = 400

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác.

b) Tam giác ABC là tam giác gì

Hướng dẫn

a) Tam giác ABC có \(\widehat{A}\) =  1000       \(\widehat{B}\)  = 40

Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác vào tam giác ABC ta được: 

\(\eqalign{
& \widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0} \cr
& \Rightarrow \widehat C = {180^0} - (\widehat A + \widehat B) \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {180^0} - ({100^0} + {40^0}) = {40^0} \cr} \)

Vậy \(\widehat A\) do đó cạnh BC lớn nhất (Theo định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

b) Tam giác ABC có \(\widehat C = \widehat B = {40^0}\) do đó \(\Delta \)ABC là tam giác cân tại AĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!