Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2 -  Hình 61 cho biết a//b,  \(\hat C = {44^0},\h... Dehoctot.com

Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


 

Hình 61 cho biết a//b,  \(\hat C = {44^0},\hat D = {132^0}\).

Tính số đo góc COD.

(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng a và đi qua điểm O).

Hướng dẫn làm bài:

Vẽ tia Ot // a (Ca, Ot nằm ở hai nửa mp đối nhau có bờ OC).

 \(\widehat {COD} = \widehat {COt} + \widehat {DOt}\)

Mà a // Ot

=>  \(\widehat {COt} = {180^0} - \widehat {OPb}\)

(hai góc trong cùng phía)

Suy ra:  \(\widehat {tOD} = {180^0} - {132^0} = {48^0}\)

Vậy  \(\widehat {COD} = {44^0} + {48^0} = {92^0}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!