Bài 33 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 33. Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm,  \(\wi... Dehoctot.com

Bài 33 trang 123 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 33. Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm,  \(\widehat{A}\)= 900 \(\widehat{C}\) = 600

Giải:

Cách vẽ: 

- Vẽ đoạn AC=2cm,

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ tia Ax và Cy sao cho \(\widehat{CAx}\)= 900,

 \(\widehat{ACy}\)=60

Hai tia cắt nhau ở B. tạo thành tam giác ABC cần vẽ. Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!