Bài 33 trang 20 sgk toán 7 tập 1 - Dùng máy tính bỏ túi để tính:    \((3,... Dehoctot.com

Bài 33 trang 20 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Dùng máy tính bỏ túi để tính:    

\((3,5)^{2};(-0,12)^{3};(1,5)^{4};(-0,1)^{5};(1,2)^{6}\)            

Lời giải:

                                                       

  Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!