Bài 35 trang 40 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 35. Cho hai đa thức:M = x2 – 2xy + y2;N ... Dehoctot.com

Bài 35 trang 40 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 35. Cho hai đa thức:

M = x2 – 2xy + y2;

N = y2 + 2xy + x2 + 1.

a) Tính M + N;

b) Tính M - N.

Hướng dẫn giải:

a) M + N = x2 – 2xy + y2+ y2 + 2xy + x2 + 1 = 2x2 + 2y2+ 1

b) M - N = x2 – 2xy + y- y2 - 2xy - x2 - 1 = -4xy - 1.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2