Bài 35 trang 68 sgk toán 7 tập 1 - Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nh... Dehoctot.com

Bài 35 trang 68 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20.

Hướng dẫn trả lời:

A (0,5; 2)                        B (2;2)                         C (2;0)

D (0,5; 0)                       P (-3;3)                        Q (-1;1)

R(-3;1)

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!