Bài 37 trang 41 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 37. Viết một đa thức bậc 3 với hai... Dehoctot.com

Bài 37 trang 41 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 37. Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử 

Hướng dẫn giải:

Có nhiều cách viết, chẳng hạn:

Đa thức bậc 3 có 2 biến x, y có 3 hạng tử có thể là x3 + x2y  – xy2 .Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!