Bài 39 trang 95 sgk toán 7 - tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 39 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 39. Đố: Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 1500.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Hướng dẫn giải:

Ta có \(\widehat{A_{1}}+\widehat{A_{2}}=180^{\circ}\) (là hai góc kề bù)

Nên \(\widehat{A_{1}}=180^{\circ}-\widehat{A_{2}}\)

= 1800 – 1300 = 500

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với \(\widehat{A_{1}}\) (là hai góc so le trong) nên góc đó bằng 300.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!