Bài 4 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 4. Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng... Dehoctot.com

Bài 4 trang 108 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 4. Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng \(5^0\)  so với  phương thẳng đứng(h.53). Tính số đo của góc \(ABC\) trên hình vẽ.

Giải:

Ta có tam giác vuông \(ABC\) vuông ở \(C\) nên

 \(\widehat{A}\)+ \(\widehat{B}=  90^0\) (vì hai góc nhọn trong tam giác vuông phụ nhau)

Hay  \(5^0\)+\(\widehat{B}\) =  \(90^0\) \(\Rightarrow {90^0} - {5^0} = {85^0}\)

 

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!