Bài 4 trang 54 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 4. Cho biết \(z\) tỉ lệ thuận với \... Dehoctot.com

Bài 4 trang 54 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 4. Cho biết \(z\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ \(k\) và \(y\) tỉ lệ với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(h\). Hãy chứng minh rằng \(z\) tỉ lệ thuận với \(x\) và tìm hệ số tỉ lệ.

Giải

Theo đề bài \(z\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ \(k\) nên ta có \(z = ky\).  (1)

\(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(h\) nên ta có \(y = hx\).   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(z = ky = k(hx) = (kh)x\)

Vậy \(z\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(kh\).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!