Bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 4. Vẽ góc xBy có số đo bằng \(60^{\... Dehoctot.com

Bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 4. Vẽ góc xBy có số đo bằng \(60^{\circ}\). Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải:

Góc đối đỉnh với \(\widehat{xBy}\) là \(\widehat{x'By'}\). Và \(\widehat{x'By'}=60^{\circ}\). Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!