Bài 40 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào... Dehoctot.com

Bài 40 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ....

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ....

Giải

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ aĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!