Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào... Dehoctot.com

Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Nếu a//b và a// c thì ...

Giải: 

Nếu a// b và a //  thì b // c.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!