Bài 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1 - Tìm số tự nhiên n, biếta) b) c) Lời g... Dehoctot.com

Bài 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Tìm số tự nhiên n, biết

a) 

b) 

c) 8^{n} : 2^{n} = 4

Lời giải:

a)  

b)  

c)  8^{n} : 2^{n} = 4 => (8:2)^{n} = 4 => 4^{n}= 4 => n= 1

                                                                                                         Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!